Monday, September 26, 2011

Tembung Garba lan Tembung Entar

1. Tembung Garba
Tuladha :
 • Bima nyirami kembang ing plataran.
  kembang = sekar
 • Tari lara mata merga klilipen.
  mata = perangane awak kanggo ndeleng/nyawang
 • Tangane sing kecethit dipijetake.
  tangan = perangan awak sing kanggo gumlawat
2. Tembung Entar
Tuladha :
 •  Asri dadi kembang desa ing desaku.
  kembang desa = pepujaning priya
 • Matane ijo nalika weruh dhuwit.
  matane ijo = seneng
 • Ngati-ati bocah kae dawa tangane.
  dawa tangane = seneng colong jupuk / clemer
Kalau dalam Bahasa Indonesia, tembung garba = kalimat denotasi (bermakna sesunguuhnya), sedangkan tembung entar = kalimat konotasi (bermakna khias).

Tuladha Tembung Garba
 • Pejabat sing korupsi dadi kembang lambe warga.
 • Omonganmu sing nylekit kuwi gawe abang kupingku.
 • Wong nggegem tangan kuwi wae kuwi adoh rejekine.
 • Aja sok gawe lara atine wong liya, ora becik.
 • Bocah kok tipis lambene, apa-apa dicatur.
 • Dewi gedhe tekade melu lomba nembang.
 • Oleh juwara ateges ora mung ngemut driji.
 • Ora dadi juwara, Mardi ora cilik atine.
 • Lagi ditimbali wae, kancaku wis entek atine.
 • Para juri lomba wis jembar kawruhe.
 • Aja nganti kadaluwarsa, sinau kuwi wiwit cilik.
 • Pikire landhep dengkul, diterangake angel.
 • Masa bodhoa kabel cukupana dhisik!
 • Wis direwangi meres kringet wae durung bisa cukup.
 • Wis kebacut tatu atine, nadyan dirih-rih tetep mental.
 • Weruh mesin jahit iku, Reni gatel tangane.
 • Banu pancen landhep pikire, diterangake sedhela langsung mudheng.
 • Sing jembar segarane yo, Kang! Sing uwis yo uwis.
 • Dewi pancen cilik atine, gampang nesu yen digodhani.
 • Marco pancen kandel kupinge, dituturi kaping seket buntet ora tau manut.
 • Aja mung kakehan lambe, talk less do more wae lah.
 • Yen wis dadi wong sukses, aja gedhe endhase marang liyan yo, Nang!
 • Sanadyan sampeyan ki "sudah jatuh tertimpa tangga", sampeyan kudu dawa ususe.
 • Esuk-esuk kok peteng ulate. Ono masalah apa to, Mbakyu?
 • Banu kuwi pancen amba jangkahe. Isih umur 25 tahun wae bisnise wis tekan mancanegara.
Sumber : Haryono dkk. (2011). Sinau Basa Jawa Gagrag Anyar Kelas VI SD/MI. Yogyakarta : Yudhistira. Hal : 7-8 

  No comments:

  Post a Comment