Monday, September 26, 2011

Kawruh (Wulangan 1)

 • adol ayu : ngendelake ayune
 • adol bagus : ngendelake baguse
 • adol gawe : ngatonake panggaweane
 • adol kringet : nyambut gawe
 • bening atine : sumeh
 • mbuwang tilas : nutupi tumindake sing ala
 • cagak lek : camilan supaya betah melek
 • cagak urip : kanggo nyukupi kebutuhan uripe
 • cancut taliwanda : sumadya tandang gawe
 • cepak rejekine : gampang oleh rejeki
 • cilik atine : kuwatir/wedi
 • cupet atine : gampang nesu
 • cupet budine : ora bisa nggayuh kautaman
"Sing bisa rumangsa, aja rumangsa bisa"
Tegese : wong kuwi tansah kudu bisa rumangsa marang awake dhewe, samadya, ora terus kabeh dianggep bisa utawa ngangah-angah, diayahi kabeh.

No comments:

Post a Comment